Skip to content

Uw mening is belangrijk

Wij zijn permanent bezig met onze zorg, producten en dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. U als patiënt speelt daarin een belangrijke rol. Heeft u verbeterpunten voor ons, dan horen we dat graag van u.

Wat als u een klacht heeft?

We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als u om wat voor reden dan ook toch ontevreden bent, vinden wij het belangrijk dit van u te vernemen. U kunt een klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven: mondeling, telefonisch, per e-mail of schriftelijk. Bespreek uw klacht bij voorkeur eerst met uw therapeut. Wij nemen uw klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om in overleg met u een oplossing te vinden. Komt u er niet uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Zie hiervoor de KNGF-folder in onze wachtkamer (“Een klacht over uw fysiotherapeut”) of kijk op de website van het KNGF. Zie hiervoor:

https://www.defysiotherapeut.com/over-fysiotherapie/klachtenregeling/