skip to Main Content

Vergoeding

FysioFit Sprundel heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Dit betekent, dat wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, u 100% vergoeding volgens uw polisvoorwaarden krijgt. In sommige gevallen is er ook vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. In dat geval wordt uw eigen risico wel (eerst) aangesproken. Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie, of door uw behandelingen heen voor dit kalenderjaar? Dan hanteren wij onderstaande tarieven, waarop onze betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

Tarieven

(Screening) / Intake & onderzoek € 45,00
Fysiotherapeutisch consult € 35,00
Consult Bekkenfysiotherapie € 45,00
Consult Manuele Therapie € 45,00
Consult Oedeemfysiotherapie € 45,00
Toeslag behandeling aan huis € 10,00
Afspraak niet 24 uur van te voren afgezegd     100%

Betalingsvoorwaarden

  • Voor het betalen van uw factuur wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
  • Indien we niet binnen 14 dagen na factuurdatum uw betaling hebben ontvangen, sturen wij u een aanmaning die ook geldt als ingebrekestelling.
  • Door middel van dit bericht brengen wij u alsnog in de gelegenheid het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  • Indien we uw betaling niet binnen 14 dagen na de aanmaning hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment zijn we genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen van € 30,- plus de wettelijke consumentenrente.

Verhinderd?

Kunt u een afspraak niet nakomen? Dan verzoeken wij u vriendelijk deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan 24/7 telefonisch (0165 – 385604), maar mag ook per mail (info@fysiofitsprundel.nl) of via het contactformulier op onze website.

Wij staan voor gespecialiseerde zorg op maat, met persoonlijke aandacht en tijd voor u als patiënt. Om dit te bereiken, reserveren we bij afspraken ruim de tijd. Bij het niet tijdig afmelden, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

KVK-nummer: 20154222

BTW-nummer: NL006589327B01