Skip to content

Vergoeding

FysioFit Sprundel heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Dit betekent, dat wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, u 100% vergoeding volgens uw polisvoorwaarden krijgt. In sommige gevallen is er ook vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. In dat geval wordt uw eigen risico wel (eerst) aangesproken.

Behandeling aan huis is mogelijk, echter alleen toegestaan na indicatiestelling van een arts. Helaas is behandeling aan huis alleen binnen de gemeente Rucphen voor ons te realiseren.

Houd zelf goed in de gaten hoeveel behandelingen fysiotherapie u vergoed krijgt en hoeveel u er dit kalenderjaar al gebruikt heeft. Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie, of door uw behandelingen heen voor dit kalenderjaar? Dan hanteren wij onderstaande tarieven, waarop onze betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

Tarieven per 1-1-2024

(Screening) / Intake & onderzoek € 46,00
Fysiotherapeutisch consult € 40,00
Consult Manuele Therapie € 46,00
Consult Oedeemfysiotherapie € 46,00
Consult Bekkenfysiotherapie € 50,00
Toeslag behandeling aan huis € 15,00
Niet (tijdig = 24u) afgemelde afspraak 100% (uw zorgverzekering vergoedt dit niet!)

* Wij plannen voor de start van een behandeltraject altijd een dubbele afspraaktijd voor u. Hiervoor wordt een “(Screening) / Intake & onderzoek” + “consult” in rekening gebracht (bij de zorgverzekeraar komt dit overeen met 2 zittingen).

Betalingsvoorwaarden

  • Voor het betalen van uw factuur wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
  • Indien we niet binnen 14 dagen na factuurdatum uw betaling hebben ontvangen, sturen wij u een herinnering die ook geldt als ingebrekestelling. Door middel van dit bericht brengen wij u alsnog in de gelegenheid het factuurbedrag aan ons te voldoen.
  • Indien we uw betaling niet binnen 14 dagen na de herinnering hebben ontvangen, sturen we u een aanmaning. Door middel van dit bericht brengen wij u nogmaals in de gelegenheid het factuurbedrag aan ons te voldoen.
  • Indien we uw betaling niet binnen 14 dagen na de aanmaning hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment zijn we genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen en zal er aanspraak gemaakt worden op de rente en de wettelijke gefixeerde incassokosten.

Verhinderd?

Kunt u een afspraak niet nakomen? Dan verzoeken wij u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan 24/7 telefonisch (0165 – 385604), maar ook per mail (info@fysiofitsprundel.nl) of via het contactformulier op onze website. Bij het niet tijdig afmelden, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

KVK-nummer: 20154222

BTW-nummer: NL006589327B01